Оценете
(0 гласа)

Пасивни филтри за хармоници 4RF14

Код за поръчка:

Общи сведения

Характерът на съвременното потребление, в много случаи се определя от интензивното внедряване на електротехническо оборудване, преобразуващо електрическата енергия с помощта на ключови вентилни елементи (честотни задвижвания, тиристорно управление на ПТД, UPS системи и др.)
В резултат се получава изкривяване на синусоидата на захранващото напрежение, а в разпределителната мрежа освен активната мощност – Р и реактивната – Q се появява и мощността на изкривяване (distortion power) D, обусловена от генерация на токове на всички хармоници. При това се снижават енергетичните показатели на задвижванията, увеличава се натоварването на силовите трансформатори, възможни са и прекъсвания в работата на редица електронни устройства.
В този случай: S2 = P2+Q2+D2
Най-уязвими към въздействието на хармониците са кондензаторните батерии за компенсация на cosφ. Даже незначителни нива на хармониците може да предизвика тяхното прегряване. Също така е възможна поява на някои от хармоничните честоти резонанс между капацитета на кондензаторите и индуктивния импеданс на системата, което съществено увеличава изкривяването на V и съответно и загубите на ел. енергия в мрежата. Независимо от появата на активни силови филтри за хармоници, в много от случаите за намаляване на един от показателите за качеството на ел. енергията – коефициента на изкривяване – се прилагат пасивни силови филтри за хармоници (LC филтри). Те представляват за дадената резонансна честота минимално съпротивление. Трябва да се отбележи, че тъй като най-големият брой ел. елементи с нелинейна характеристика са свързани на страна ниско напрежение (до 1 kV), то е най-желателно филтрирането на хармониците да става именно на тази страна, защото по този начин се предотвратява разпространението им в мрежа по-високо напрежение.

Предлаганите от фирма "СТИМАР" ЕООД пасивни резонансни LC филтри от типа 4RF14 са събрани на базата на еднотипни взаимозаменяеми компоненти на SIEMENS и се прилагат в трифазни мрежи 400 V, 50 Hz при дял на нелинейния товар, превишаващ 50% на сумарната присъединена мощност или в качеството на входен (мрежов) филтър на системата честотен преобразувател-двигател. Като цяло филтрите 4RF14 подтискат 5-ти, 7-ми, 11-ти и 13-ти хармоник до 90%. Те могат да се използват съвместно с дроселирани ККУ в случаите на необходимост от едновременна филтрация и точно компенсиране на реактивната мощност.

Технически характеристики

 

Допустим ток за филтрирания хармоник
[А]
Кондензаторна мощност
[kVar]
Номинален ток
[А]
Филтър за 5-ти хармоник Филтър за 7-ми хармоник Филтър за 11/13-ти хармоник
42
29
42
4RF14 03-3BB05
4RF14 03-3BB07
4RF14 03-3BB011
63
44
63
4RF14 04-3BB05
4RF14 04-3BB07
4RF14 04-3BB011
84
58
84
4RF14 06-3BB05
4RF14 06-3BB07
4RF14 06-3BB011
125
87
125
4RF14 09-3BB05
4RF14 09-3BB07
4RF14 09-3BB011
166
115
166
4RF14 12 3BB05
4RF14 12 3BB07
4RF14 12 3BB011
188
130
188
4RF14 13-3BB05
4RF14 13-3BB07
4RF14 13-3BB011
252
175
252
4RF14 18-3BB05
4RF14 18-3BB07
4RF14 18-3BB011

 

Всеки филтър съдържа

  • Трифазен реактор с висока линейност на товарната характеристика и с голяма точност на индуктивността
  • Силови кондензатори MKV или MKK на SIEMENS с повишени технически характеристики спрямо стандартните
  • Комутационни и защитни апаратури за управлението им
СТИМАР 1 ЕООД