Оценете
(2 гласа)
Уреди за измерване параметрите на ел. мрежи

VIP мултиметър

Общи сведения:

VIP е високотехнологичен мултиметър, специално разработен да замени старите механични волтметри и амперметри, използвани в електрическите табла да извършват електрически измервания.

VIP мултиметърът е оптималното решение за измерване в електрически табла стойности като напрежение, ток, мощност и фактор на мощността.

VIP мултиметърът може да се използва в обществени и търговски сгради, болници, хотели, промишлени заводи и т.н.

Основни характеристики:

 • Трифазен мултиметър
 • Измерва напрежение, ток, честота, мощност и фактор на мощността
 • Записване на пикови стойности
 • Точност - 0.5% при номинален режим
 • Лесен за опериране
 • Възможност за заключване
 • Лесен за инсталиране - в ел. табло
 • Международни стандарти:
  EN62052-11, EN62053-22, EN62053-23, CE, UL61010, EN61000-3-2, EN61000-3-3
 • Евтин, намалени са оскъпяванията за инсталиране
 • Реле за липса на напрежение и фазова подредба:
  Когато напрежението е правилно (над 50 Vac, може да се регулира) и фазовата подредба е правилна, релето за индикация е затворено. Максималният ток, може да преминава през релето е 150ma, което е достатъчно за превключва стандартно управляващо реле.
 • LCD дисплей
 • LED индикатор за наличие на напрежение:
  За лесно установяване дали има напрежение във фазите, уредът е снабден със светодиоди, които св включват при наличие на напрежение във фазовите връзи над 50 Vac

Екрани:


Технически данни:

Вижте повече относно Техническите характеристики на уреда:

Параметър Описание
Мощностни изисквания 90 - 250 Vac или 110 - 280 Vdc ; 60/50 Hz ; 8VA
Размери 96 х 96 х 80 мм (ВхШхД)
Тегло 450 грама
Условия на работа -20 до +70 ºC, 0-95 RH%
Обхват на измерване:
Напрежение 0 - 320 Vac
Напрежение с напреженов трансформатор до 999 kV
Ток с токов трансформатор до 999 kA
Макс. входно напрежение 1000 V
Макс. входен ток 6 А
СТИМАР 1 ЕООД